Home » Zkoušky profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

Dny otevřených dveří budou vždy v sobotu od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech: 20. 11. 2021, 4. 12. 2021, 8. 1. 2022, 5. 2. 2022, 19. 2. 2022 a každé pondělí od 14,00 – 16,30 hodin.

Zkoušky profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Komínová asociace – APOKS společně se Soukromou Střední odbornou školou BEAN, pořádá zkoušky a přípravné kurzy ke zkoušce pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest.

Pokyny ke zkoušce

Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání Kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Ke zkoušce je nutný vhodný pracovní oděv, včetně potřebných osobních ochranných prostředků. Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdit, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Tato profesní kvalifikace 36-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz).

Uchazeč musí prokázat orientaci ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů. Musí prokázat znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Uchazeč musí být schopen posoudit návrhy na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, vypracovat výpočty spalinových cest, provést provozní kontrolu a zkoušení spalinových cest, provádět tlakové a kouřové zkoušky komínů a vyhotovit revizní zprávy spalinových cest.

Získané osvědčení

Absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H).
Tato profesní kvalifikace opravňuje k provádění revizí spalinových cest.

Termíny zkoušek a přípravných kurzů

18.10. – 20.10. 2021 – Třídenní přípravný kurz pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest 
1.11. 2021 – Zkouška pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) 

Místo konání zkoušek a přípravných kurzů

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. – odborná učebna pro výuku oboru kominictví Trnkova 125, 345 61 Staňkov  autem – 35 min z Plzně, 1h 35 min z Prahy, 2h 15 min z Českých Budějovic

Přihlášení ke zkoušce

Přihlášky ke zkoušce posílejte na bastlova@bean.cz  Ing. Marie Bastlová – ředitelka SSOŠ a Gymnázia BEAN, s. r. o. Trnkova 125, 345 61 Staňkov, telefon 773 971 313

Pro více informací: Ing. Walter Sodomka ml., tel. 728 964 512, reditel@kominy-komin.cz 

Ceník

  • Zkouška pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H), doba trvání 1 den, 10 000,- Kč bez DPH
  • Třídenní přípravný kurz pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H), doba trvání 3 dny, cena 11 900,- Kč bez DPH

Autorizovaná osoba: Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
Realizace přípravných kurzů a zkoušek: Komínová asociace – APOKS, z.s.

Ve Staňkově 21. 7. 2021

Ing. Marie Bastlová v. r.

ředitelka školy