Home » Denní studium » VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – denní 4leté studium ukončené maturitou

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Dny otevřených dveří od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech:

22.10. 2022, 19. 11. 2022, 3. 12. 2022, 7. 1. 2023, 11. 2. 2023

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – denní 4leté studium ukončené maturitou

IMG_2325Tento obor je dalším z prestižních oborů naší školy. Absolvent vykonává specializované činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy, obecních úřadech, v advokátních kancelářích a na úřadech obcí s rozšířenou působností.

Jeho vědomosti a dovednosti  zasahují do oblasti sociální problematiky, do oblasti práva, personálního managementu, ale i do oblasti estetiky, jednání a vystupování.

Jednou z hlavních priorit je používání 2 cizích jazyků, znalost používání informačních technologií pro svou činnost a schopnost přizpůsobení se daným podmínkám.

Výběr z předmětů:

Kultura osobního projevu, základy práva, pracovní právo, obchodní právo, personální management, ekologie, psychologie, 2 cizí jazyky, ekonomie, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, veřejná správa.

Uplatnění:

Absolventi se uplatní na úřadech státní správy, na obecních úřadech, na obcích s rozšířenou působností, u zastupitelských úřadů, advokátních kancelářích a v podnikatelských subjektech. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných školách právního, ekonomického či humanitního směru.

Další výhody:
  • přijetí bez přijímacích zkoušek
  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Veřejnou správu a právo lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02