Home » Denní studium » GYMNÁZIUM – denní 4leté studium

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

GYMNÁZIUM – denní 4leté studium

Studenti klasického gymnázia jsou důsledně připravováni ke studiu na vysokých školách všech typů a ke studiu na vyšších odborných školách.

Důvodů, proč jít studovat na gymnázium zrovna ve Staňkově, je mnoho. Záleží na každém z Vás, na Vašich zájmech, přáních a představách, ale také na Vašich studijních předpokladech a možnostech, na Vaší zodpovědnosti, píli a pracovitosti.

Důvody pro studium na naší škole jsou především:

 • kvalitní výuka a přiměřené nároky
 • příprava ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí
 • možnost stanovení individuálního způsobu výuky
 • velký důraz na výuku cizích jazyků
 • používání informačních technologií při vyučování
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními školami
 • velké množství nejrůznějších školních a mimoškolních akcí a zájmových aktivit, účast v národních i mezinárodních soutěžích, projektech a grantech
 • velmi dobré vybavení učebními pomůckami a výpočetní technikou
 • školní poradenské pracoviště, školní psycholog a výchovní poradci
 • rodinné klima školy a individuální přístup k nadaným i slabším studentům

Výběr z předmětů:

český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (výběr z ANJ, NEJ, FR, RJ a latiny), matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika , společenské vědy, dějepis
Studenti si budou také vybírat volitelné předměty dle vlastního zájmu a dle pedagogických záměrů školy. Volitelné předměty funkčně rozvíjejí vzdělávací obsah studijního oboru.

Studium Gymnázia je možné pouze denní formou.

Kód oboru 79-41-K/41


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov