Home » O nás

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

O nás

Začátky

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o. byla založena k 1. září 1995 ve Staňkově, v malém městečku se 3 000 obyvateli v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Svou výchovně vzdělávací činnost zahájila v pronajatých prostorách, které ji poskytlo město Staňkov.

Stěhování do vlastní budovy

Postupem času se počet žáků školy zvýšil a tyto prostory škole již nevyhovovaly. Proto zřizovatel Bean s.r.o. Praha zakoupil od města Staňkova bývalou budovu základní školy a od 1. 9. 2003 zde byla v adaptované budově zahájena výuka.

V současné době  učíme denní, dálkové  a pomaturitní studium


Pro absolventy základních škol v denním 4letém studiu:

Gymnázium

Cestovní ruch

Veřejná správa a právo

Provoz diplomatických služeb

Počítačová grafika

Podnikání nástavbové studium 2 leté studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem


v dálkovém studiu – výuka probíhá v sobotu

Cestovní ruch – 4letý obor zakončený maturitou

Veřejná správa a právo – 4letý obor zakončený maturitou

Provoz diplomatických služeb – 4letý obor zakončený maturitou

Podnikání nástavbové studium – 3letá dálková forma pro absolventy středního vzdělání s výučním listem


ve zkráceném pomaturitním studiu – jednoleté studium – výuka probíhá v sobotu

Cestovní ruch

Veřejná správa a právo

Provoz diplomatických služeb

Počítačová grafika


Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání, které je hlavním cílem dlouhodobé koncepce zřizovatele a školy a především v celoživotním vzdělávání, dospělých probíhají na škole v úzké spolupráci s Úřadem práce v Domažlicích a se Soukromou střední školou a soukromým středním odborným učilištěm BEAN s.r.o. v Praze rekvalifikační kurzy ve 20-ti oborech. Účastníci získávají osvědčení o absolvování kurzů. Při splnění stanovených zákonných podmínek a po složení příslušných zkoušek mohou účastníci získat výuční list. Již 7 let zde ročně získá potřebné vzdělání nejméně 30 občanů regionu.


Výuka informačních technologií

Jelikož je škola jednou z mála vzdělávacích institucí, v regionu je další formou celoživotního vzdělávání, kterou se škola zabývá, pořádání různých kurzů především jazykových (angličtina, němčina), kurzů obsluhy PC, kurzy práce s programy Word, Excel, grafickými programy (např. pro úpravu fotek apod.), kurzy zaměřené na práci s internetem. Ve spolupráci s ÚP Domažlice jsou připraveny jsou i výše uvedené kurzy zaměřené pro ženy na mateřské dovolené, starší občany a pro občany sociálně slabé. Projekty zatím nebyly uskutečněny z finančních důvodů. Velmi přínosné jsou přípravné kurzy na přijímací řízení žáků základních škol a přípravné kurzy žáků středních škol pro přijímací řízení na vysoké školy.


Učební obor kominík

Kominík – tříleté denní studium

Kominík – jednoleté zkrácené studium.

Další učební obory

V současné době zažádala naše škola o zařazení nových oborů do rejstříku škol nových oborů, kde výstupem je výuční list. Jedná se o obory elektromechanik. Chceme tímto vyhovět potřebám na trhu práce.


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov