Home » Dálkové studium » CESTOVNÍ RUCH – dálkové 4leté studium

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

CESTOVNÍ RUCH – dálkové 4leté studium

 cestovni ruchCestovní ruch je významným činitelem ekonomiky a s růstem životní úrovně i fondu volného času se jeho prostřednictvím uspokojuje stále více potřeb obyvatelstva. Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti cestovního ruchu.

Výběr z předmětů:

Ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, hospodářský zeměpis, metodika činnosti průvodce cestovního ruchu, informační technologie, písemná a elektronická komunikace.

Uplatnění:

Studenti se uplatní v cestovních agenturách jako průvodci v domácím i zahraničním cestovním ruchu, v hotelech a restauracích, v lázeňských, kongresových a informačních službách. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných a vysokých školách.

Další výhody:
  • přijetí bez přijímacích zkoušek
  • výuka probíhá v sobotu
  • čtyřleté dálkové studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Cestovní ruch lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02