Home » Kominík

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se nemohou konat.  Jakmile bude zahájena prezenční výuka, budeme podávat informace o studiu telefonicky každé pondělí od 14,00 – 16,30 hodin nebo  on-line přes GOOGLE MEET vždy v sobotu
od 10,00 – 11,30 hodin v termínech : 15. 5. 2021, 22. 5. 2021, 29. 5. 2021. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

Kominík

kominikObor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce. Tento obor si volí lidi, kteří pracují kominických firmách, případně ve firmách kamnářských, topenářských a instalatérských.

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové vložky. Měřit spaliny.

Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter finančně dobře oceňované profese.

Obor KOMINÍK lze studovat formou 3letého denního či 1letého zkráceného studia.

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Pro 1leté zkrácené studium je nutný nejméně výuční list z dřívějšího studia.

Pro 3leté denní studium je nutné ukončené základní vzdělání.

Kód oboru 36-56-H/01