Home » Denní studium » CESTOVNÍ RUCH – denní 4leté studium ukončené maturitou

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

CESTOVNÍ RUCH – denní 4leté studium ukončené maturitou

O_prĹŻvCestovní ruch je významným činitelem ekonomiky a s růstem životní úrovně i fondu volného času se jeho prostřednictvím uspokojuje stále více potřeb obyvatelstva. Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti cestovního ruchu.

Výběr z předmětů:

Ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, hospodářský zeměpis, metodika činnosti průvodce cestovního ruchu, informační technologie, písemná a elektronická komunikace.

Uplatnění:

Studenti se uplatní v cestovních agenturách jako průvodci v domácím i zahraničním cestovním ruchu, v hotelech a restauracích, v lázeňských, kongresových a informačních službách. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných a vysokých školách.

Další výhody:
  • čtyřleté denní studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • individuální přístup k žákům s lehkými mozkovými dysfunkcemi  (dyslexie, dysgrafie apod.)
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Cestovní ruch lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov