Home » Pro zájemce » Přijímací řízení

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Dne 15. 5. 2024 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

termín podání přihlášky od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024 včetně.

termín podání přihlášky od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024 včetně.

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 21. 6. 2024 v DIPSY dle registračních čísel jako v 1. kole.

Přijati budou i žáci se zdravotním znevýhodněním.

Ve Staňkově dne 15. 5. 2024                                                                              Mgr. Jitka Boříková                                                                                                                             ředitelka školy


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov