Home » Dálkové studium » VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – dálkové 4leté studium ukončené maturitou

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – dálkové 4leté studium ukončené maturitou

IMG_2325Tento obor je dalším naším prestižním oborem. Jeho absolvent vykonává specializované činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy, obecních úřadech, v advokátních kancelářích a na úřadech obcí s rozšířenou působností.

Vědomosti a dovednosti  absolventa zasahují do oblasti sociální problematiky, do oblasti práva, personálního managementu, ale i do oblasti estetiky, jednání a vystupování.

Jednou z hlavních priorit je používání 2 cizích jazyků, znalost používání informačních technologií pro svou činnost a schopnost přizpůsobení se daným podmínkám.

Výběr z předmětů:

Kultura osobního projevu, základy práva, pracovní právo, obchodní právo, personální management, ekologie, psychologie, 2 cizí jazyky, ekonomie, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, veřejná správa.

Uplatnění:

Absolventi se uplatní na úřadech státní správy, na obecních úřadech, na obcích s rozšířenou působností, u zastupitelských úřadů, advokátních kancelářích a v podnikatelských subjektech. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných školách právního, ekonomického či humanitního směru.

Další výhody:
  • výuka probíhá v sobotu
  • čtyřleté dálkové studium
  • výuka dvou světových jazyků
  • individuální přístup k nadaným i slabším žákům
  • výuka v moderní počítačové učebně, využití internetu i mimo  hodiny výuky
  • možnost absolvovat lyžařský zimní a letní cyklistický  výcvikový kurs
  • možnost účasti na kulturněhistorických zájezdech školy

Veřejnou správu a právo lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov