Home » Dálkové studium » PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Předškolní a mimoškolní pedagogiku lze studovat

formou dálkového zkráceného (pomaturitního) 2letého studia určeného uchazečům s maturitou-

Podmínkou pro přijetí do zkráceného studia je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody dálkového zkráceného studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

(kód oboru 75-31-M/01)

KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT
1 sobotu v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno
– mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
– povrzení od lékaře, že student (ka) je schopen(a) studovat tento obor

4-LETÝ OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA JE MOŽNO STUDOVAT DÁLKOVĚ
a to 2 soboty v měsíci
K výuce slouží i elektronická studijní podpora

Maturuje se:

  1. z pedagogiky,
  2. jedné z didaktik (hudební výchovy,  dramatické výchovy, výtvarné výchovy, pohybové výchovy)
  3. a z praktické části – vypracování maturitní práce a její obhajoba před komisí.
  4. Kdo potřebuje maturitu z psychologie, je možno ji vykonat jako dobrovolnou zkoušku.

Veškeré informace o studiu u zástupkyně ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel. 773971 313


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov