Home » Dálkové studium » PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Předškolní a mimoškolní pedagogiku lze studovat

formou dálkového zkráceného (pomaturitního) 2letého studia určeného uchazečům s maturitou-

Podmínkou pro přijetí do zkráceného studia je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody dálkového zkráceného studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

(kód oboru 75-31-M/01)

KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT
1 sobotu v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno
– mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
– povrzení od lékaře, že student (ka) je schopen(a) studovat tento obor

4-LETÝ OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA JE MOŽNO STUDOVAT DÁLKOVĚ
a to 2 soboty v měsíci
K výuce slouží i elektronická studijní podpora

Maturuje se z pedagogiky, jedné z didaktik (hudební výchovy,  dramatické výchovy, výtvarné výchovy, pohybové výchovy)
a z praktické části – vypracování maturitní práce a její obhajoba před komisí.

Kdo potřebuje maturitu z psychologie, je možno ji vykonat jako dobrovolnou zkoušku.

Veškeré informace o studiu u ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel. 773971 313