Home » Dálkové studium » PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 1.11. 2020 od 14.00 do 17.00
V  sobotu od 9.00 do 14.00 dle domluvy
u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Předškolní a mimoškolní pedagogiku lze studovat

formou dálkového zkráceného (pomaturitního) 2letého studia,  určeného uchazečům s maturitou, které probíhá také většinou ON-LINE systémem a konzultacemi v termínech uvedených po rozkliknutí.

Podmínkou pro přijetí do zkráceného studia je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Výhody dálkového zkráceného studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

 

(kód oboru 75-31-M/01)

pro maturanty ve 2-letém dálkovém zkráceném studiu
pro absolventy základních škol ve čtyřletém dálkovém studiu

KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT VE STAŇKOVĚ
1 sobotu v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno
– mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
– povrzení od lékaře, že student (ka) je schopen(a) studovat tento obor

4-LETÝ OBOR JE MOŽNO DÁLKOVĚ STUDOVAT VE STAŇKOVĚ
a to 2 soboty v měsíci
K výuce slouží i elektronická studijní podpora

Maturuje se z pedagogiky, jedné z didaktik (hudební výchovy,  dramatické výchovy, výtvarné výchovy, pohybové výchovy)
a z praktické části – vypracování maturitní práce a její obhajoba před komisí.

Kdo potřebuje maturitu z psychologie, je možno ji vykonat jako dobrovolnou zkoušku.

Veškeré informace o studiu u ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel. 773971 313