Home » Dálkové studium » PODNIKÁNÍ – nástavbové 3leté dálkové studium ukončené maturitou

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 1.11. 2020 od 14.00 do 17.00
V  sobotu od 9.00 do 14.00 dle domluvy
u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

PODNIKÁNÍ – nástavbové 3leté dálkové studium ukončené maturitou

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří vlastní výuční list (nebo budou vlastnit v tomto školním roce).

Je zaměřeno na přípravu pro vedení vlastní firmy a pro soukromé podnikání.
Hlavní důraz je kladen na ekonomické předměty, na práci s počítačem, management, daňovou evidenci a účetnictví.
Student si vybírá jeden cizí jazyk (z angličtiny, němčiny a ruštiny).

Dálkové studium je 3leté, výuka probíhá v sobotu.

Nástavbové studium PODNIKÁNÍ  lze studovat formou 2 letého denního či 3letého dálkového studia.

Kód oboru 64-41-L/51