Home » Pro zájemce

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

Pro zájemce

 zkousky  ucitelsky_sbor  skolne
prihlasky1

Dny otevřených dveří

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin,

Ve školách je důsledně uplatňován individuální přistup k žákům a ve všech panuje rodinná atmosféra se snahou o zábavnou a efektivní výuku. Možnost školního stravování
a ubytování je pro nás samozřejmostí. Vzděláváme studenty již s 21letou tradici .

Podmínky pro přijetí jsou tyto:

1. Zájem o obor  (pohovor)                                              0 až 5 bodů
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek         0 až 5 bodů
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ                                            0 až 5 bodů
4. Účast v soutěžích a olympiádách                               0 až 5 bodů
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)              0 až 5 bodů

Žák je přijat, dosáhne-li alespoň 15-ti bodů.

Přijímáme ve šk. roce 2017/18  žáky do první třídy ZŠ
(s jazykovou výukou)

 

Těší se na Vás vedení školy!


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov