Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

Škola pro rozvoj životních šancí

P O Z V Á N K A

na den otevřených dveří

Konzultačního střediska Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Uherské Hradiště,

který se koná v sobotu dne 22. června 2019 od 9,00 hodin do 11,00 hodin v budově školy Trnkova 125 Staňkov.

Konzultační středisko Staňkov zahájí konzultace k jednotlivým studijním programům 1. 10. 2019.

Prezentaci Konzultačního střediska Staňkov představí Ing. Václav Petráš.

Konzultační středisko nabízí následující studijní programy:

Bakalářské studijní programy

Správa – studijní program

Správa v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami – studijní obor

Správa v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – studijní obor

Správa v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny – studijní obor

Magisterské studijní programy

Správa a ekonomika – studijní program

Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – studijní obor

Správa a ekonomika v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami – studijní obor

Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny – studijní obor

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ing. Marie Bastlová (ředitelka školy) a Ing. Václav Petráš (vysokoškolský pedagog)


Studujte v následujících oborech vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Kritéria pro přijímací řízení

1. Denní forma studia:

Gymnázium – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího plánu.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího plánu.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolventy učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího plánu.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy učebních oborů.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoledních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Přijďte k nám studovat.