Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 1.11. 2020 od 14.00 do 17.00
V  sobotu od 9.00 do 14.00 dle domluvy
u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

Škola pro rozvoj životních šancí

Mimořádná opatření od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020
informace pro studenty a rodiče

V době od 14. 10. do 1. 11. je Usnesením vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost studentů všech tříd ve školní budově. Pro všechny třídy denního studia platí distanční výuka, která je ze zákona povinná a je zakotvena také ve školním řádu. Nejsou tedy možné ani žádné konzultace ve škole, pouze vzdálenou formou. S tím souvisí absence, která se započítává. Proto je nutno absenci při případném onemocnění či rodinných důvodech omlouvat standardním způsobem. V případě rozporů ohledně omlouvání může škola vyžadovat lékařské potvrzení – stejně jako při běžné prezenční výuce.

Distanční výuka bude pokračovat jako doposud. Splnění jednotlivých úkolů může být klasifikováno známkou.

V době od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny

Ing. M. Bastlová, ředitelka školy


Přijďte studovat k nám. Pokračujeme v přijímání žáků pro školní rok 2020/2021 !

 

Nabízíme Vám zajímavé výukové programy

Máme poslední volná místa!

Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích programech

a individuální přístup pedagogů ke studentům. Mohou zde studovat i studenti se speciálními vzdělávacími potřebami a s IVP.

Dokladem kvality výuky jsou velmi dobré výsledky MZ


Pro absolventy základních škol:

Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně vzdělávací předměty

Obchodní akademie: čtyřleté denní studium

zaměření:

Cestovní ruch

Provoz diplomatických služeb

Veřejná správa a právo

Počítačová grafika


Pro absolventy tříletých učebních oborů:

Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou


Vzdělávání dospělých:

Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium

zaměření:

Cestovní ruch

Provoz diplomatických služeb

Veřejná správa a právo


Pro absolventy tříletých učebních oborů:

Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru nebo maturita

Naši školu můžete navštívit. Je nutné telefonicky si domluvit schůzku.

Ing. Marie Bastlová

ředitelka školy