Home » Základní škola

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě.

Informace u zástupkyně ředitelky Ing. Bastlové tel. 773 971 313.

Základní škola

Přijímáme i ve šk. roce 2016/17  žáky do první třídy ZŠ.

Termíny zápisu do 1. třídy ZŠ zde

Soukromá alternativní základní škola BEAN, s.r.o. Staňkov, Trnkova 125

je zárukou kvalitního vzdělávání, které nelze, s ohledem na naplněnost tříd, od státních základních škol očekávat.
Alternativní základní škola nabízí:

 • rozšíření možností volby vzdělávání žáků ze Staňkova a okolí,
 • přiměřenou výuku cizího jazyka od 1. ročníku s ohledem na věk žáků,
 • nižší počet žáků ve třídě s individuálním přístupem ke každému žákovi,
 • zařazení etiky a rétoriky přiměřené věku též do počáteční výuky
 • přípravu žáků k navazujícímu studiu na SSOŠ a G BEAN s.r.o.,
 • nabídka školní družiny s prodlouženým provozem pro žáky podle potřeb zákonných zástupců,
 • pro 1. a 2. ročník školní družina i před vyučováním,
 • využití interaktivních tabulí a počítačových programů
 • výuka proběhne podle SVP zpracovaného na základě RVP pro základní školy
 • zapojení zákonných zástupců do tvorby a realizace projektů
 • otevřenost školy a výuky veřejnosti – především pro zákonné zástupce žáků a diskuse s nimi o jejich představách práce ve škole

DSC00822Žáci alternativní základní školy pokračují plynule na stejném místě ve studiu v oborech, které nabízí střední škola
(tj.
Gymnázium /od 5. třídy pro nadané žáky bude výuka probíhat jako na osmiletém gymnáziu/,
Cestovní ruch
, Provoz diplomatických služeb, Veřejná správa a právo, Floristika, Architekt zahrad,
popřípadě i studiem učebního oboru, který škola má zatím v nabídce – kominík

(v jednání jsou obory – Truhlář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Prodavač)

Prostory školní budovy nabízejí pro žáky školy:

bezbariérový přístup
šatny
světlé prostorné učebny s odpovídajícím osvětlením
ergonomický nábytek
nově rekonstruované sociální zázemí
počítačovou učebnu
možnosti moderní výuky s názornými pomůckami
tělocvičnu
smluvní hřiště nedaleko školy
prostory pro zřízení školní družiny pro ZŠ
školní jídelnu – obědy jsou dováženy ze základní školy

 V budově školy je tělocvična, školní jídelna, společenská místností, správní úsek a technické zázemí, o víkendech zde probíhá vzdělávání dospělých v maturitních oborech i učebních oborech.


Co s tebe bude? Kominík. Rozhovor s Ing. Kubicou

HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov I.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov II.část
HTR FM Plus - CO Z TEBE BUDE - 25.10.2022 BEAN Staňkov III.část
HITRADIOFMPLUS - Přijeďte si prohlédnou školu Bean Staňkov