Home » Učební obory » KOMINÍK – 3leté denní studium

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

KOMINÍK – 3leté denní studium

kominikObor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce. Tento obor si volí lidi, kteří pracují kominických firmách, případně ve firmách kamnářských, topenářských a instalatérských.

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové vložky. Měřit spaliny.

Předpokladem pro tuto profesi je dobrý zdravotní stav požadovaný pro fyzicky náročný charakter finančně dobře oceňované profese.

Obor KOMINÍK lze studovat formou 3letého denního či 1letého zkráceného studia (pro již nejméně vyučené v jiném oboru).

Pro studium oboru je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Kód oboru 36-56-H/01