Home » Školné

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

Školné

Způsob placení Roční (se slevou) Pololetní (se slevou) čtvrtletní (se slevou) Plné školné
TERMÍN do 30.6. do 31.8. 1.pololetí do 31.8
2.pololetí do 31.1.
 1.čtvrtletí do 30.11.
2. čtvrtletí do 31.1.
3. čtvrtletí do 30.4.
4.čtvrtletí do 30.6.
celkem za rok
(při jiném způsobu placení)
MATURITNÍ 4LETÉ OBORY 20.000 20.400 2x 11.000 4x 6.000 26.400
NÁSTAVBOVÉ 2 a 3LETÉ OBORY 20.000 20.400 2x 11.000 4x 6000 26.400
UČŇOVSKÉ 3LETÉ OBORY —– 9.600 2x 5.000 —– 12.000
1LETÉ POMATURITNÍ OBORY
Jednorázově do 3 týdnů od podepsání smlouvy o studiu 17.000
1LETÉ UČEBNÍ OBORY A REKVALIFIKACE Kominík
Prodavač – pro SŠ Praha
Elektromechanik pro přístroje a zařízení – pro SŠ Praha
Truhlář – pro SŠ Praha
29.000
18.000
25.000
20.000

 

Individuální dohoda je možná.

U 1-LETÉHO I 2-LETÉHO ZKRÁCENÉHO OBORU – Předškolní a mimoškolní pedagogika
je nutno do 3 týdnů od podepsání smlouvy o studiu zaplatit 15.000,- Kč jako potvrzení vážného zájmu o obor.