Home » Pomaturitní studium

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

Pomaturitní studium

Pro zkrácené maturitní studium musí mít žáci nejméně maturitu v jiném oboru. Studium je 1leté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou, která se skládá ze z profilové části a obhajoby maturitní práce. Státní část maturitní zkoušky se uznává.

Výhody zkráceného 1letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta (právní výklad výhod)
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Profil absolventa a jeho uplatnění v oboru je uveden u příslušného oboru.


SEZNAM POMATURITNÍCH OBORŮ

CESTOVNÍ RUCH – pomaturitní 1leté zkrácené studium

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – pomaturitní 1leté zkrácené studium

PROVOZ DIPLOMATICKÝCH SLUŽEB – pomaturitní 1leté zkrácené studium

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – pomaturitní 1leté zkrácené studium