Home » Pomaturitní studium

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

Pomaturitní studium

Pro zkrácené maturitní studium musí mít žáci nejméně maturitu v jiném oboru. Studium je 1leté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou, která se skládá ze z profilové části a obhajoby maturitní práce. Státní část maturitní zkoušky se uznává.

Výhody zkráceného 1letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta (právní výklad výhod)
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Profil absolventa a jeho uplatnění v oboru je uveden u příslušného oboru.


SEZNAM POMATURITNÍCH OBORŮ

CESTOVNÍ RUCH – pomaturitní 1leté zkrácené studium

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – pomaturitní 1leté zkrácené studium

PROVOZ DIPLOMATICKÝCH SLUŽEB – pomaturitní 1leté zkrácené studium

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – pomaturitní 1leté zkrácené studium