Home » Pedagogický sbor

Dny otevřených dveří

Po předchozí telefonické domluvě osobně nebo  on-line přes GOOGLE MEET. Odkaz na připojení je přes GOOGLE MEET TU.

Informace u Ing. Bastlové tel. 773 971 313

Pedagogický sbor

1. Ing. Marie Bastlová – ředitelka školy, VŠE Praha, DPS VŠE Praha

2. PhDr.Jarmila Duffková – UK Filosofická fakulta Praha

3. Mgr. Radomíra Bláhová – Pedagogická fakulta Plzeň

4. Ing. Helena Jeníková – VŠZ Praha, DPS VŠE Praha

5. Mgr. Eduard Koutenský – UK Právnická fakulta Praha

6. Mgr.Božena Tauberová – Pedagogická fakulta Plzeň

7. Mgr. Eva Zvonečková – Pedagogická fakulta Plzeň

8. Mgr. Vlasta Kunsová – Pedagogická fakulta Plzeň

9. Mgr. Veronika Bártová – ZČU Filosofická fakulta

10. Mgr. Jitka Boříková – ZČU Filosofická fakulta, DPS Pedagogická fak.Plzeň

11. Ing. Michal Ertl – VA Brno, Pedagogická fakulta UP Olomouc

12. Jaroslav Kubica

13. RnDr Jana Hamadejová

14. Mgr. Marie Gruberová

15. Ing. Slavomíra Anderová

16. Ing. Jana Hájková