Home » aktuality » Termíny konzultací dálkového studia pro školní rok 2018/2019

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

Termíny konzultací dálkového studia pro školní rok 2018/2019

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium Bean s.r.o. Staňkov

Termíny konzultací dálkového studia pro školní rok 2018/2019

Třídy: 1. DOA, 2.DOA, 3.DOA, 4.DOA
1.DS, 2.DS, 3.DS, 1.DPED-čtyřleté studium PED., 2.DPED

Varianta č. 1

8.9. 2018, 13.10. 2018, 3.11. 2018, 1.12. 2018, 5.1. 2019
9.2. 2019, 2.3. 2019, 6.4. 2018, 4.5. 2019, 1.6. 2019

Varianta č. 2

22.9. 2018, 20.10. 2018, 24.11. 2018, 15.12. 2018, 12.1. 2019
23.2. 2019, 16.3. 2019, 13.4. 2019, 18.5. 2019, 25.5. 2019

Případné další konzultace budou studentům oznámeny předem.

Zkoušky za I. pololetí školního roku 2018/2019

v termínech: Písemné : 19. 1. 2019 nebo dle
dohody s vyučujícím

Ústní : 26. 1. 2019 nebo dle dohody
s vyučujícím.

Zkoušky za II. pololetí školního roku 2018/2019

v termínech: Písemné : 8. 6. 2019 nebo dle
dohody s vyučujícím

Ústní : 15. 6. 2019 nebo dle dohody
s vyučujícím.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium 2018/2019

Třída 2DPA, 2.PDB – prezentační konzultace – sobota
Třída 1.DPA – presentační konzultace – sobota
Třída 1.DPB – presentační konzultace – sobota
1. pololetí: 8.9. 2018, 13.10. 2018, 3.11. 2018, 1.12. 2018, 5.1. 2019
2. pololetí: 9.2. 2019, 2.3. 2019, 6.4. 2019, 13.4.201927.4.2019 pouze 2.DPA,B 4.5. 2019, 1.6. 2019 pouze 1.DPA,1.DPB
Uzavření klasifikace za 1. pololetí: 5.1. – 26.1. 2019
2. pololetí: 6.4. – 27.4. 2019 pouze 2.DPA,B – 1.6. 2019 – 15.6. 2019 pouze 1.DPA,B

Ve Staňkově dne 24. 8. 2018 Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy