Home » Pro zájemce » Přijímací řízení » Kritéria přijímacího řízení

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

Kritéria přijímacího řízení

Základní škola, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s.r.o. Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Kritéria přijímacího  řízení 1. část

Kritéria přijímacího řízení 2. část