Home » Pomaturitní studium » VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – pomaturitní 1leté studium

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO – pomaturitní 1leté studium

IMG_2325Absolvent vykonává specializované činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy, obecních úřadech, v advokátních kancelářích a na úřadech obcí s rozšířenou působností. Jeho vědomosti a dovednosti zasahují do oblasti sociální problematiky, do oblasti práva, personálního managementu, ale i do oblasti estetiky, jednání a vystupování. Jednou z hlavních priorit je používání 2 cizích jazyků, znalost používání informačních technologií pro svou činnost a schopnost přizpůsobení se daným podmínkám.

Výběr z předmětů:

Kultura osobního projevu, základy práva, pracovní právo, obchodní právo, personální management, ekologie, psychologie, 2 cizí jazyky, ekonomie, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, veřejná správa.

Uplatnění:

Absolventi se uplatní na úřadech státní správy, na obecních úřadech, na obcích s rozšířenou působností, u zastupitelských úřadů, advokátních kancelářích a v podnikatelských subjektech. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných školách právního, ekonomického či humanitního směru.

Podmínkou pro přijetí do tohoto prestižního oboru je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Pomaturitní zkrácené studium  je 1leté, výuka probíhá v pátek v odpoledních hodinách a v sobotu.

Výhody zkráceného 1letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta (právní výklad výhod)
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Veřejnou správu a právo lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02