Home » Pomaturitní studium » CESTOVNÍ RUCH – pomaturitní 1leté studium

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

CESTOVNÍ RUCH – pomaturitní 1leté studium

_DSC0560aStudium je 1leté a je určeno absolventům maturitních oborů kteréhokoliv zaměření a je zakončeno pouze profilovou částí maturitní zkoušky (státní část se uznává).

U tohoto oboru je výrazně posílena výuka anglického jazyka. Podle zájmu je možné posílit i německý jazyk.

Studium je zaměřeno na zvládnutí odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti cestovního ruchu. Kladen je důraz na aktivní znalost dvou světových jazyků (výběr z anglického, německého a ruského jazyka).

Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru.

Pomaturitní zkrácené studium  je 1leté, výuka probíhá v pátek v odpoledních hodinách a v sobotu.

Výhody zkráceného 1letého studia:

  • uznání společné státní části maturitní zkoušky
  • získání další maturitní zkoušky – odborné
  • status denního studenta (právní výklad výhod)
  • nárok na dětské přídavky
  • nárok na odpočet daně na studenta
  • nárok na studentské slevy (ISIC, MHD)
  • absolvent si rozšíří svoje vzdělání o další obor

Cestovní ruch lze studovat formou denního, pomaturitního či dálkového studia.

Kód oboru 63-41-M/02