Home » aktuality (Page 2)

Category Archives: aktuality

Dny otevřených dveří

Každé pondělí od 14.00 do 17.00
Každou sobotu od 9.00 do 14.00
Případně Ing. Bastlová tel. 773 971 313

UČITELKY MŠ A VYCHOVATELKY – 2018/19

Od školního roku 2018/19 otevíráme opět obor

Předškolní a mimoškolní pedagogika

(kód oboru 75-31-M/01)

pro maturanty ve 2-letém dálkovém zkráceném studiu
pro absolventy základních škol ve čtyřletém dálkovém studiu

Ve dvouletém zkráceném dálkovém studiu

KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT
1 sobotu v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno:
– mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
– povrzení od lékaře, že student(ka) je schopen(a) studovat tento obor
– doklad o 3-leté praxi

Ve čtyřletém dálkovém studiu

KONZULTACE BUDOU PROBÍHAT
2 soboty v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno:
– předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ
– povrzení od lékaře, že žák(kyně) je schopen(a) studovat tento obor

 

Maturuje se z pedagogiky, jedné z didaktik
a z praktické části – vypracování práce a její přestavení komisi.

Kdo potřebuje maturitu z psychologie, je možno ji vykonat jako dobrovolnou zkoušku.

 

Školné u 2-letého studia:

roční : 24 000,- Kč
pololetní: 2 x 13 000,- Kč, to je 26 000,- Kč za rok

Školné u 4-letého studia:

roční : 20 000,- Kč
pololetní: 2 x 12 000,- Kč, to je 24 000,- Kč za rok

Veškeré informace o studiu u ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel. 773 971 313